söndag 6 februari 2011

Swedbank - snart sitter den !

Mot 120 kr. Det är den nivån jag ämnar sälja av delar av Swedbank på. På tisdag kommer rapport och det är många nervösa stollar därute.

SEB kom in riktigt fint men vi fick inte se ngt lyft i banksektorn. Nordea satte "tillfälligt" stopp för det. Men det blir ändring kommande veckor !

Swedbank kommer att slå till med en fet vinst. Jag tror på starkt räntenetto och jag har en stark tiltro till att banken slår till med återföringar av tidigare kreditförluster på i runda svängor 1 miljard kronor.

Vinsten blir i mina ögon q4 ca 4 kronor. Det ger en total vinst för år 2010 om ca 8 kronor.

Full pott i utdelning på preferensaktien väntas, dvs 4,80 kr. A-aktien får nöja sig med 4 kr. Utdelningen borde vara betydligt mer, men rent symboliskt väljer ledningen att hålla nere utdelningen, och håller högre utdelning i pref-aktien för att inte skapa ramaskri !

På tisdag vet ni det jag och wolfen redan vet. Han avslutar 2010 med flaggan i topp !

På återhörande !

Inga kommentarer: